KURULUŞ

Üniversitemizde Kalite Yönetim Koordinatörlüğü (KYK), akademik değerlendirme ve kalite geliştirme, kurumsal değerlendirme, dış değerlendirme, periyodik iyileştirme ve izleme süreçlerini yürütmek ve taslak raporları hazırlamak üzere ADEK ile aynı tarihli olmak üzere 24.06.2013 tarihinde Rektörlüğe bağlı Kalite Yönetim Koordinatörlüğü kurulmuştur.