KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NÜN GÖREVLERİ

• Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek,
• Kurum kalite kültürünün yerleşmesi, kalite güvence sisteminin oluşturulması ve sürdürülmesi yönünde çalışmalar yapmak,
• Akademik birimlerle iletişim kurarak iç değerlendirme raporlarının hazırlanmasını sağlamak
• Üniversitede yapılacak iç değerlendirme çalışmalarını yürütmek ve buna bağlı olarak iç değerlendirme taslak raporunu Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kuruluna (ADEK)’ e sunmak,
• Üniversitenin dış değerlendirme yaptırması durumunda, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu(ADEK) adına gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum , kuruluş veya her türlü desteği vermektir.
• Buna göre; Kalite Yönetim Koordinatörlüğü, Üniversitemiz kalite yönetim sisteminin planlanması ve oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için, tüm akademik ve idari birimlerinde uygulanan süreçlerin gözden geçirilmesi ve gerekli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi çalışmalarını yürütmektedir.