Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Görev Tanımları

Fotoğraf- Video Kayıt

Üniversitemizce organize edilen tüm etkinliklerin kamera ve fotoğraf çekimlerinin yapılması,

Makam ziyaretlerinde kamera ve fotoğraf çekiminin gerçekleştirilmesi. 

Haber Yazımı ve Web - Basın Duyuruları

Üniversite ile ilgili haberlerin hazırlanarak yayınlanması, etkinliklerinin duyurularının yapılması,

Kamuoyunu aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla gerekli görülen durumlarda basın duyuruları yapılması,

Medyada Üniversitemizle ilgili çıkan haberleri toplamak ve arşivlemek, yanlış - eksik haber, yorum ve yazıları tekzip edip, doğru bilgilendirmeyi sağlamak.

Kurum İçi İletişim

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü,  Üniversite Kurumsal Kimliğine uygun olarak, gerekli düzenlemeler yapılması hususunda ilgili birimleri bilgilendirir,

Kurum içi iletişimi “kurum kültürü” felsefesine uygun olarak sağlamaya çalışır. 

Medya ile İlişkiler

Yerel ve ulusal basın kuruluşları ile iletişim ve koordinasyon sağlanması,

Etkinliklere ait görüntü, fotoğraf ve haberlerin hazırlanarak yazılı ve görsel basına uygun görülen durumlarda iletilmesi,

Basın toplantılarının organizasyonu,

Üniversite Yönetimi ile medya arasında koordinasyonun sağlanması.

Medya Takip

Yazılı ve Görsel Medya Takibi

Yerel ve ulusal basında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile ilgili çıkan haberlerin günlük olarak takibinin yapılması ve üst yönetime sunulması.

Organizasyon

Rektörlük bünyesinde gerçekleştirilen, sosyal, bilimsel, kültürel ve sportif etkinliklerin organizasyonlarda birimi ilgilendiren işlerin yapılması,

Organizasyonla ilgili görsel tanıtımın yapılması,

Organizasyonlarda sunumların yazılması, sunucu görevlendirilmesi,

Organizasyonlarla ilgili basın duyurularının hazırlanıp dağıtılması.

Protokol Yönetimi

Adana Valiliğinin web sitesinde yayınlamış olduğu il protokol listesine göre üniversite protokol listelerinin düzenli olarak güncellenmesi,

Üniversite protokolünde meydana gelen değişikliklerden ilgili kurumların haberdar edilmesi, 

Üniversite etkinliklerinde protokol kurallarının uygulanması konusunda gerekli düzenlemelerin yapılması.

Tanıtım

Üniversite tanıtım materyallerine görsel destek sağlanması,

Ulusal ve uluslararası tanıtım için gerekli etkinliklere katılımın sağlanması, gerekli malzemelerin hazırlanması,

Üniversite adayı öğrencilere Üniversitemizin tanıtım organizasyonunun sağlanması,

Fuar, kongre,sempozyum, seminer,panel gibi organizasyonlara katılım planlarının hazırlanması.

Üniversite Görsel Arşivi 

Etkinlik Arşivi

Üniversitemizce organize edilen sosyal, bilimsel, kültürel ve sportif etkinliklerin kamera ve fotoğraf çekimlerinin yapılması arşivlenmesi; etkinliklerle ilgili afiş, davetiye, broşür vs. arşivinin  oluşturulması.

Haber Arşivi

Yerel ve ulusal basında Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile ilgili çıkan haberlerin arşivlenmesi.