Görev Tanımı
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 51.maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen "124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" uyarınca teşkil edilen Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımızın görevleri;
• Üniversitedeki eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü bilgi kaynağının sağlanması ve hizmete sunulması,
• Kullanıcıların bilgi hizmetlerinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanmalarının sağlanması,
• Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli personel kadrosunun oluşturulması, bunların gözetim ve denetiminin yapılması,
• Kütüphaneler arasında işbirliği ve koordinasyonun sağlanması,
• Bölgenin bilimsel ve entelektüel gelişimine katkıda bulunmak,
• Rektörlükçe verilecek diğer benzer görevleri yerine getirmek ile yükümlüdür.